Categories
Igbo Language

English Translations Of Igbo Names (Group Effort)

Ebuka- Ebuka is the short form of the name ‘Chukwuebuka’. And it means ‘God is so big.’

See more after the cut

Categories
Language

What is window called in Igbo Language?

Biko nu, gini ka a na akpo window n’asusu Igbo?

Categories
Igbo Language

120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti

Below are mathematical terms by scholti of Nairaland. Do you agree?

1 Absolute Value- uru kpamkpam (eteraka etiti ọnụọgụgụ na efu elu akara ọnụọgụgụ.)
2 Addend – nsonye (otu nke ọnụọgụgụ a na-tinye na nsogbu mgbakwunye)
3 Adjacent angles- nsoebe akuku (akuku abuo na-eke oke akuku)
4 Algebraic expression – nkwuputa oguguakara (otu nkwuputa nwere otu maobu purugbanwe karia)
5. Alternate interior angles- Isoro ime akuku
6 Angles – akuku (a kpụrụ mgbe akara abụọ mekọrọ)
7 Angle measure – ituu akuku
8 Area – ogbe
9 Arithmetic mean- ichi-onuogugu agbaetiti
10 Average -agbaetiti
11 bar graph – eseogugu logo
12 Circle graph – eseogugu okiriki
13 Cone – ikoefu
14 Congruent – otunha (enwe otu nhà na ọdịdị)
15 Congruent angles -akuku otunha (akuku abụọ nwere otu nhàra)
16 Consecutive numbers – ọnụọgụgụ sonazu
17 Consecutive integers – ọgụgụdum sonazu
18 Coordinates -nchịkọta
19 Counting -agụta
20 Counting Principle – agụta ekweizizi
21 Counting number-
agụta ọnụọgụgụ
22 Cube – akukuisi
23 Cylinder – okirikiitọ
24 Decimal – nke-iri
25 Decimal places – ebe
nke-iri
26 Degree -ókè
27 Degree measure- ituu ókè
28 Denominator- ọnụọgụgụ
ala/okpuruakara
29 Diameter – ngaime ( ahiri na-ekewa okiriki (circle) na ọkara. Ọ na-aga kpọmkwem site na etiti nke okiriki na-amalite na gwuchaa na nsọtụ nke okiriki.)
30 Difference -ọdi-iche
31 Digit – oguguaka (o so na ìgwè ọgụgụdum sonazu site na 0 rue 9)
32 Dividend – ọgụgụkewara (ọnụọgụgụ a na-ekewa na nsogbu nkewa)
33 Divisibiliy- idinkewa
34 Divisor- nkewaabuọ
35 Equation – nhara (nkwupụta nkaọnụọgụgụ nke na-eji ịrịba-ama hakwa otú na-egosi na nkwupụta nkaọnụọgụgụ abụọ hàra.)
36 Equilateral triangle -=eriri-nha nha-itọ
37 Even number-ọnụọgụgụ ha-otu
38 Exponent-ọnụọgụgụ-elu
39 Factor – nkewahara
40 Fundimental Principal of Counting – Ụkpụrụ nkeisi aguta
41 Graph – eseọgụgụ

See the remaining 80 here

Professor Anezi Okoro To Translate 10 Works Of Shakepeare To Igbo Language In New Book

Renowned author, Professor Anezi Okoro, says he will launch an Igbo translation of 10 works of William Shakespeare by May 2019. According to him, the book will be titled `Akuko Ufodu Shakespeare Koro’.

Professor Okoro was speaking at the end of year party of Coal City Literary Forum (CCLF), held in Enugu, Igbo Land, Nigeria.

He said the book was aimed at enriching Igbo literature. He added that it would avail lovers of the Igbo language with an opportunity to enjoy the tales of Shakespeare in Igbo.

Mazi Okoro kwuru na, “My wish is to see this book published before I depart from this planet. By God’s grace, I will launch it to the public on my 90th birthday in May, 2019.’’

Igbo Translation: Ihe’m cho bu ka m deputa ma gosiputa akwukwo nka tupu m hapu uwaa. Chukwu me ebere, m ga a lunchi akwukwo a n’ubochi m ga adi 90.

Professor Okoro is the author of the famous book ‘One Week One Trouble’.

Great Igbo Defenders, 

We must buy at least one copy of this book (when it is launched next May) to enrich our library/to donate to libraries all over the world (We Igbos are everywhere). 
I hope the book will be sold on Amazon to facilitate this process.
This is one contribution we can make to promote Asusu Igbo. Biko nu, we have to do more to save our language. It must not become like Latin which is now a ceremonial language.
It pains me that many of our young ones find it difficult to speak our mother-tongue, but all hope is not lost.

State Governments and schools in Igbo Land should critically look at possibilities of making the work required reading for our students.

Categories
Business

Affordable French-English Translation Services!