English Translations Of Igbo Names (Group Effort)

Ebuka- Ebuka is the short form of the name ‘Chukwuebuka’. And it means ‘God is so big.’ See more after the cut Chimamada- means ‘My God (or my destiny) will not fall’. Note: in Igbo culture Chi might mean God or destiny or guardian spirit (guardian angel(?)). They can sometimes by used interchangeably in names.…… Continue reading English Translations Of Igbo Names (Group Effort)

120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti

Below are mathematical terms by scholti of Nairaland. Do you agree? 1 Absolute Value- uru kpamkpam (eteraka etiti ọnụọgụgụ na efu elu akara ọnụọgụgụ.) 2 Addend – nsonye (otu nke ọnụọgụgụ a na-tinye na nsogbu mgbakwunye) 3 Adjacent angles- nsoebe akuku (akuku abuo na-eke oke akuku) 4 Algebraic expression – nkwuputa oguguakara (otu nkwuputa nwere…… Continue reading 120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti

Professor Anezi Okoro To Translate 10 Works Of Shakepeare To Igbo Language In New Book

Renowned author, Professor Anezi Okoro, says he will launch an Igbo translation of 10 works of William Shakespeare by May 2019. According to him, the book will be titled `Akuko Ufodu Shakespeare Koro’. Professor Okoro was speaking at the end of year party of Coal City Literary Forum (CCLF), held in Enugu, Igbo Land, Nigeria. He…… Continue reading Professor Anezi Okoro To Translate 10 Works Of Shakepeare To Igbo Language In New Book