120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti

Below are mathematical terms by scholti of Nairaland. Do you agree? 1 Absolute Value- uru kpamkpam (eteraka etiti ọnụọgụgụ na efu elu akara ọnụọgụgụ.) 2 Addend – nsonye (otu nke ọnụọgụgụ a na-tinye na nsogbu mgbakwunye) 3 Adjacent angles- nsoebe akuku (akuku abuo na-eke oke akuku) 4 Algebraic expression – nkwuputa oguguakara (otu nkwuputa nwere…… Continue reading 120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti