Numbers In Mozambican Ibo Language

The Mozambican Ibo People speak a version of Igbo language that has been influenced by centuries of interaction with Arab traders. They are part of the Proto Bantu (Igbo who joined Central and Southern African tribes to form the Bantu civilization). The Ibo of Mozambique are also known as Chi Mwani, Kimwani, Mwani or Kiwibo.… Continue reading Numbers In Mozambican Ibo Language

120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti

Below are mathematical terms by scholti of Nairaland. Do you agree? 1 Absolute Value- uru kpamkpam (eteraka etiti ọnụọgụgụ na efu elu akara ọnụọgụgụ.) 2 Addend – nsonye (otu nke ọnụọgụgụ a na-tinye na nsogbu mgbakwunye) 3 Adjacent angles- nsoebe akuku (akuku abuo na-eke oke akuku) 4 Algebraic expression – nkwuputa oguguakara (otu nkwuputa nwere… Continue reading 120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti