Igbo Names Translated To English

Find various Igbo names translated to English

 • Nkem dirim (Nkem)
  Let my own remain for me
 • Ifeọma Chukwu nyere mu (Ifeọma)
  The good thing God has given me
 • Ngọzi ka (Ngọzi)
  God’s blessings are better
 • Ndidi                                                                                             Patience
 • Chukwudi
  There is God
 • Olisa emeka (Olisah or Emeka)
  God has done well
 • Ọdinaka Chukwu (Ọdinaka)
  It is in God’s hands
 • Chukwu Dubem (Dubem)
  God should keep leading me
 • Chukwememka (Emeka)
  God has done well
 • Ije ọma (Ijeọma)
  Good trip
 • Chukwu ma (Chukwuma)
  God knows
 • Ada ọra (Adọra)
  First daughter of the town
 • Chi na emelu m (Chinemeulum)                                               God does it for me
 • Ọ dera n’ọ dego (Dera)                                                             Once God has written that it will happen, it will

Add your own in the comments below.

Author: OzoIgboNdu1 of Igbo Defender

I am Igbo prince. Onye Igbo ka m bu!

Drop your comment